Digital forløbsguide til tragtbrystpatienter

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital (AUH) behandler blandt andet patienter, der skal have foretaget en tragtbrystoperation. Denne operation kræver meget planlægning, og der skal gives rigtig megen information til patienter og pårørende.

Løbende formidling til patienterne

Som en del af et OPI samarbejde mellem AUH og Emento ønskede Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling at undersøge, hvordan de via løbende vidensformidling kunne støtte patienter til tragtbrystoperation, så disse er bedst muligt informeret om eget forløb i perioden fra modtagelse af indkaldelsesbrevet til fremmøde på hospitalet.

Afdelingen havde allerede tidligt i OPI samarbejdet en antagelse om, at de til gavn for både patient, pårørende og klinikere kunne fjerne den forberedelsesdag, hvor patienten møder anæstesilæge, fysioterapeut og sygeplejerske. I stedet ville afdelingen give patienten den samme information via Emento Digital Forløbsguide, som patienten får adgang til via en app. En antagelse var også, at den løbende formidling som appen muliggør, ville skabe større tryghed, øget forberedelsesgrad og en bedre patientoplevelse.

Fra information overload til rettidig viden

Mange af afdelingens tragtbrystpatienter havde generelt svært ved at overskue og forholde sig til den store mængde information, som de modtog i e-Boks i forbindelse med indkaldelse til operation. Med samarbejdet med Emento blev informationen i stedet tænkt ind i et tidsforløb, så patienten via den digitale forløbsguide får formidlet den rette viden på det rette tidspunkt.

For at måle effekten af formidling via den digitale forløbsguide i forhold til forberedelsesgrad, tryghed og overordnet patientoplevelse, spurgte afdelingen ind til disse parametre hos patienterne dagen efter operationen. 30% af de 50 adspurgte patienter havde haft appen, mens den resterende gruppe havde fået information på traditionel vis. Resultaterne viser, at patienter, der har den digitale forløbsguide, har en større forståelse for, hvad der skal ske og og  de kan bedre redegøre for viden om forberedelse og operation, end de patienter der har modtaget informationen på traditionel vis.

Eksempelvis er mere end dobbelt så mange patienter i stand til at forklare, hvorfor de skal faste, når de har set videoen herom i appen. Klinikerne oplever også, at de bruger mindre tid på at modtage patienterne, fordi disse har en større forståelse for, hvad der skal ske.

Effektmåling fra tragtbrystforløb
Effektmåling fra tragtbrystforløb © Emento

“Generelt synes jeg, at jeg bruger mindre tid, og at patienten har en bedre forståelse for hvad der skal ske og har et medansvar”.

Sygeplejerske, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi.

Forberedelsesdagen udgår

Et af målene for afdelingen var at fjerne forberedelsesdagen, som var tidskrævende for både personale, patient og pårørende. Rasmus, der var Pectus-patient og testperson på appen samtidig med at han kom til forberedelsesdag, sagde;

“Jeg kan ikke rigtig lige huske, hvad der skete på forberedelsesdagen, men jeg fik ikke noget information, jeg ikke allerede vidste fra appen”.

Rasmus, Pectus-patient og testperson på appen.

De patienter, som efter september 2018 bookes til tragtbrystoperation, bliver ikke længere indkaldt til forberedelsesdag. Blodprøve, røntgen og samtale med anæstesien finder nu sted den dag, patienten er inde til tragtbrystundersøgelse. Resten af den relevante information formidles via appen og ofte som videoer optaget af det relevante personale.

Indsigt i patienternes forberedelsesgrad

En udfordring for afdelingen var også, at de oftest først på forberedelsesdagen fik indsigt i, om patienterne havde modtaget, læst og forstået den information, der var blevet sendt til dem via e-Boks.

Med Ementos klinikerrettede webadgang kan afdelingen nu løbendende følge med i patienterernes forberedelsesgrad ud fra hvor meget information, patienten har markeret som “set” i appen. Det giver personalet mulighed for at række ud til de patienter, som er i risiko for at møde uforberedte op, hvilket tidligere ellers kunne resultere i uforudsete aflysninger.

“Det viser sig faktisk, at ved at patienterne ser de her små videoklip, får en notifikation, når de skal gøre det ene eller det andet, det gør, at de er langt mere forberedte end tidligere”.

Birthe, afdelingssygeplejerske, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi.

6-uger kontrol – fra ambulant til opkald

Fra september 2018 har afdelingen også kunnet ændre 6-ugers kontrollen fra ambulant besøg til at foregå som et opkald til patienten. Det skyldes, at der via appen formidles information, og at patienten får taget et røntgenbillede på sit lokale sygehus inden 6-ugers samtalen. Desuden bliver 6-ugers samtalen booket igennem appen og patienten får notifikationer, der minder om samtalen.

Samfundsøkonomisk gevinst

Overordnet set giver den løbende formidling af information til tragtbrystpatienterne en stor samfundsmæssig gevinst. På afdelingen er det en gevinst, idet forberedelsesdagen kan undværes, 6-ugers kontrollen foregår som et opkald, og klinikerne kan følge med i patienternes forberedelsesgrad. Patienter og pårørende skal ikke længere bruge en fridag på at møde til forberedelsesdagen, de har adgang til den rette viden på det rette tidspunkt og kan se og læse informationen, når det passer ind i hverdagen. Patientoplevelsen er blevet bedre og patienterne er bedre forberedte og mere trygge.

Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du via dette link få et indblik i hvad AUH skriver om digital forløbsguide til patienter, der skal opereres for tragtbryst. Du kan også læse bloggen “4 pointer fra DEFACTUM’s evaluering af digital forløbsguide på AUH

Allan Juhl
Allan Juhl
CEO

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Allan Juhl, hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: allan@emento.dk

Tilbage til case studies