Trygt, nemt og sikkertmed SKI

Staten og Kommunernes Indkøbsservices (SKI) rammeaftaler gør det lettere og hurtigere for offentligeorganisationerat sikre sig god kvalitet til de bedst mulige priser. Derfor er Ementonaturligvisen godkendt SKI-leverandør.

Det kan være både tidskrævende og vanskeligt for offentlige organisationer at gennemføre indkøb af bl.a. it-løsninger.Der bruges ofte meget tid og en hel del kræfter på et udbud for at sikre, at alt er korrekt foretaget. For at gøre processen lettere og smidigere,blev Staten og Kommunernes Indkøbsservice-ogsåkaldet SKI-oprettet i 1994. SKIsikrer ”varer og tjenesteydelser af god kvalitet på gode vilkår til bedst mulig pris”, og derfor er Emento naturligvisen godkendt SKI-leverandør påSKI rammeaftale 02.06for Standard Software.En rammeaftale er en indkøbsaftale, det offentlige kan bruge til at købe bl.a. it - både hardware, software og rådgivning, herunder implementering og installation.

Undgår lang og kompliceret proces

SKI løfter med andre ord udbudspligten for bl.a. stat, kommuner og regioner.
”Ved at samle indkøbskræfterne på en SKI-aftale undgår de offentlige kunder dermed selv at investere ressourcer i den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud,” skriver SKI på ski.dk.
Det gør processen og samarbejdet hurtigere og lettere, og giver ifølge SKI ”bedre løsninger, mere helhedogøget kvalitet”.
Hos Emento er vi stolte af at være SKI-leverandør med godkendelse på SKI rammeaftale 02.06 for Standard Software.
Ementos platform til digitale forløbsguides til bl.a. borgere og patienter er bygget ud fra et formål om at gøre kommunikation lettereog mere intuitiv. Derfor skal det selvfølgelig heller ikke være en vanskelig proces for offentlige organisationer at finde, indkøbe og implementere voresdigitale forløbsguides.”Vi er meget glade for at være end del af det dynamiskeindkøbssystem, som SKI er. Samarbejdetholder os desuden informeret om nye samarbejdsmuligheder, reglerog tendenser. Det giver os en fordelogunderstøtter, at vi har de rette kompetencer og ressourcertil at assistere vores offentlige samarbejdspartnere bedst muligt,” siger Allan Juhl, administrerende direktør for Emento.