rette
viden
på rette
tidspunkt

Emento Digital Forløbsguide er en løsning til løbende
kommunikation mellem borgeren og den offentlige sektor

Emento giver den offentlige sektor mulighed for at nytænke den måde, der kommunikeres til og med borgerne. Emento platformen består af en app, der er rettet mod borgeren, og en webadgang, der er rettet mod personalet. 

Personalet definerer kommunikations- forløb, som via appen løbende formidles til borgeren. 

Borgeren får al relevant information samlet ét sted og kan læse og se videoer på de tidspunkter, hvor man har overskud og er motiverede til det. 

Den større indsigt skaber tryghed og gør borgeren til en mere ligeværdig og aktiv part i sit eget forløb. Notifikationer i forbindelse med aftaler i et forløb hjælper borgeren med at huske det vigtigste og er en hjælp til selvhjælp.

Emento Track giver personalet overblik over borgerens brug af indholdet i den digitale forløbsguide og en indikation for, hvor vidende og aktiv borgeren er i sit forløb. 

Denne viden kan personalet aktivt bruge til at mindske uforudsete udeblivelser. Forløbskommunikation via appen giver personalet mulighed for at fokusere på en mere individuel dialog med borgeren.

Emento giver den offentlige sektor mulighed for at nytænke den måde, der kommunikeres til og med borgerne. Emento platformen består af en app, der er rettet mod borgeren og en webadgang, der er rettet mod personalet.

Personalet definerer et kommunikationsforløb, som via appen løbende formidles til borgeren. Borgeren får al relevant information samlet ét sted og kan læse og se videoer på de tidspunkter, hvor man har overskud og er motiverede til det.

Den større indsigt skaber tryghed og gør borgeren til en mere ligeværdig og aktiv part i sit eget forløb. Notifikationer i forbindelse med aftaler i et forløb hjælper borgeren med at huske det vigtigste og er en hjælp til selvhjælp.

Emento Track giver personalet overblik over borgerens brug af indholdet i appen og en indikation for, hvor vidende og aktiv borgeren er i sit eget forløb. Denne viden kan personalet aktivt bruge til at mindske uforudsete udeblivelser. Forløbskommunikation via appen giver personalet mulighed for at fokusere på en mere individuel dialog med borgeren.

Løbende patientkommunikation skaber tryghed og indsigt

En ting er at blive ramt af sygdom og skulle indlægges på sygehuset. Noget andet er, at man samtidig skal holde styr på en hel masse information og aftaler, man får sendt til sin e-boks både før og efter sin indlæggelse. Det kan virke ret uoverskueligt. Ementos digitale forløbsguide giver sundhedsvæsenet mulighed for bedre at støtte patienterne i de ofte kritiske situationer, hvor de er syge og forsøger at danne sig et overblik.

Kommunikationsforløb i appen kan bruges til at klæde patienterne bedre på inden deres operation eller undersøgelse og i forbindelse med et genoptræningsforløb.

Via appen kan patienterne også sende beskeder til afdelingen, og klinikerne kan svare, når det passer ind i arbejdsdagen.

Borgeren som aktiv medspiller i den kommunale indsats

Overblik over egne forløb eller nærmere manglen på samme er en udfordring for rigtig mange borgere, uanset hvilket område af den kommunale sektor de er i et forløb hos. Rigtig meget information gives på én gang, og det kan være virkelig svært at danne sig et overblik og forholde sig til, hvornår hvilken information er relevant. Derudover skal aftaler og andre vigtige datoer også lige huskes.

Emento Digital Forløbsguide gør det muligt at tænke information ind i et tidsforløb, så borgeren får den rette viden på det rette tidspunkt.

Det vil give borgere der samarbejder, borgere der er bedre forberedte og trygge. Det vil give færre udeblivelser fra aftaler, og borgernes egne ressourcer vil kunne bruges langt bedre.

“Det er trygt at have information, fordi der er så mange ting, man er i tvivl om, og man er bange for at gøre forkert”.
Nybagt mor og bruger af AUH’s Hjemmebarselsforløb i Emento appen.

 

“Den har været et fantastisk værktøj. Fra jeg fik at vide, at jeg kunne få et nyt knæ, til jeg skulle opereres, gik app’en ind og hjalp mig. Det gav tryghed”.
Knæopereret Patient og bruger af forløb i Emento appen fra Ortopædkirurgisk afdeling på NHN.

 

“Det viser sig, at ved at patienterne ser de her små videoklip, får en notifikation, når de skal gøre det ene eller det andet, det gør, at de er langt mere forberedte”.
Birthe Roelsgaard,
Hjerte,- lunge, – Karkirurgisk Afdelingssygeplejerske, AUH

 

Få løbende kommunikation om Emento, følg os på de sociale medier:

Samarbejdspartnere

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content