Indlysende og simple løsninger sparer tid og penge i det danske sundhedsvæsen

Emento er en virksomhed, som løfter kvaliteten for patienterne og arbejdsglæden for de ansatte

Emento har over en årrække - i samarbejde med udvalgte Regioner og hospitaler - udviklet den digitale forløbsguide. Vi har gennemført over 100.000 forløb med Emento's forløbsguide, fordelt over 50.000 patienter, og vi kan dokumentere, at den har en positiv effekt på patienterne.

I dag har vi et gennemprøvet digitalt redskab, som tusindvis af danskere allerede har benyttet, og som endnu flere vil benytte fremover, da Region Midtjylland har købt løsningen til alle sine 1,3 mio. borgere.

Emento A/S har besluttet, at Tyskland skal være det næste marked, hvor den digitale forløbsguide udrulles. Vi har åbnet kontor i Dusseldorf og indgået de første kontrakter.

“Vi får tilkendegivelser på, at patienterne har et meget bedre overblik over behandlingen. De er utroligt glade for den her kombination af videoer og tekst, og så det her med, at vi kan lave det meget mere individuelt.”

Dorthe Voss

Sygeplejerske
Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Horsens

Direkte positiv økonomisk effekt

Når patienter bruger forløbsguiden fra Emento, så forbedres kommunikationen mellem patient og behandlere.

For patienten betyder det at patient-tilfredsheden stiger, og at patienten tager mere ansvar over sit eget forløb.

For behandlerne betyder den digitale forløbsguide, at de får mere tid til patienterne, og det smitter positivt af på arbejdsglæden.

For hospitalerne er der en direkte økonomisk, positiv effekt, når indlæggelsestiden falder.

“Det betyder, at vi kan få et lidt større flow af patienterne. Vi kan jo få dem lidt hurtigere udskrevet, fordi de føler sig trygge ved at komme hjem. Og det gør da, at man ikke har så ondt i maven, når man sender folk hjem.”

Stinne Koudahl

Sygeplejerske
Mave-Tarm kirurgi, Aarhus Universitetshospital
Stinne Koudahl
“Vi kan godt mærke på patienterne, at de bruger app'en mere og mere, og dermed kan vi spare noget tid, og måske endnu mere i fremtiden på at informere. Vi ser, at det fungerer ligesom før, og det er også meningen, men tidsforbruget bliver mindre.”

Torben Smidt Hansen

Afdelingslæge
Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Torben Smidt Hansen
bed icon
På Aarhus Universitetshospital faldt belægningsprocenten fra 2,7 til 2,5 dage på familieafsnittene og fra 3,5 til 3,2 på afsnittet for mor/barn.
(Kilde: Digital Patientguide til Barselsforløb, 2019, Aarhus Universitetshospital)
bed icon
På Slagelse Sygehus faldt den gennemsnitlige overskridelse af norm indlæggelsestiden for tarm-patienter fra 2,2 dage i 2019 til 1,2 i 2020. Resultaterne var endnu mere overbevisende for rektum-patienter, som hidtil var indlagt i 2,9 dage i 2019, men med et bedre patientforløb kun var indlagt 0,44 dage i 2020.
(Kilde: Patientinddragelse via app, Slagelse Sygehus, 2021)
bed icon
Patienttilfredsheden på Nordsjællands Hospital steg til over landsgennemsnittet på Ortopædkirurgisk afdeling. Tidligere var den 4,19 - altså klart under landsgennemsnittet på 4,35. Efter Nordsjællands Hospital indførte den digitale forløbsguide, steg tilfredsheden til 4,62 - altså højere end landsgennemsnittet.
(Kilde: Region Hovedstaden, 2020)
bed icon
På Hjerte, Lunge, Karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital ventede både patienter og behandlere kortere tid. Kommunikationen mellem afdeling og patient blev meget mere effektiv ved at bruge den digitale forløbsguides. Patienten brugte tidligere mere end 3 timer på afdelingen, og efter guiden 30 minutter. For afdelingen var tallet tidligere 45 minutter, og efter 15 minutter.
(Kilde: Aarhus Universitetshospital, 2018)
emento DK 2022