4 pointer fra DEFACTUM’s evaluering af digitale forløbsguide på AUH

emento
auh
artikel
rapport
defactum
Published on 3rd September, 2020 by Ann Dupont

DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland har i Februar 2020 udgivet en evaluering af den digitale forløbsguide på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Evalueringen omhandler patienter og sundhedsprofessionelles erfaringer med at anvende den digitale forløbsguide og bygger på interview med 10 gravide, 10 tragtbrystpatienter, 6 medarbejdere fra Jordemoderpraksis og 6 medarbejdere fra Lungekirurgisk Afsnit.

I denne artikel gengives de centrale pointer fra evaluerings 4 positive aspekter om digital forløbsguide. Hele evalueringen er på 40 sider og kan downloades her.

1. Specifikke funktioner

Alle patienterne sætter pris på, at de med kalenderen får et overblik over deres forløb og mulighed for at (dobbelt)tjekke mødetid og -sted elektronisk.

Flere patienter synes, at opgaverne er den bedste funktion ved appen. Informationen opleves som meningsfuld, fordi den leveres løbende og på det aktuelle tidspunkt i forhold til patientens forløb. Det vurderes positivt, at man kan læse både forud og bagud alt efter behov, og at der kommunikeres både via tekst og video. Personalet oplever, at de fleste opgaver løses uden nogen særlig indsats fra deres side.

Stort set alle patienter har slået notifikationer til og synes overordnet, at de fungerer godt, især når der, som for tragtbrystpatienternes vedkommende, er langt mellem samtale og operation på sygehuset.

De fleste patienter bruger både tracking-funktionen til at holde øje med, hvor langt de er kommet med deres opgaver, og til at vise personalet, at de har læst og forstået informationen. De har en opfattelse af, at personalet tilrettelægger samtalen med dem ud fra, om opgaverne er løst eller ej.

Kun en tredjedel af de interviewede patienter har sendt en eller flere chatbeskeder i appen. De oplever, at de får fyldestgørende og hurtige tilbagemeldinger på deres spørgsmål. Generelt skaber chatmuligheden tryghed og gør, at det for patienter og personale er muligt at spørge og give svar, når det passer ind i deres tidsplan.

2. Brugervenlighed og design

Alle patienter synes, at appen er meget brugervenlig. Den er intuitiv, simpel i sin udformning og hurtig at anvende. Desuden er den pænt designet og fremstår seriøs.

Det påpeges af både patienter, pårørende og personale, at brugen af en app er oplagt, når man tager målgruppen, det vil sige relativt unge patienter og gravide, i betragtning.

Patienterne finder, at den information der leveres, er let at forstå og anvende, hvilket stemmer overens med personalets erfaringer med, at patienterne har nemt ved at bruge appen og dens indhold.

3. Oplyste patienter

Appen giver information, som patienterne ofte oplever som brugbar og relevant for deres forløb. De er glade for, at informationen ligger digitalt, så de kan tilgå den igen ved tvivl. Personalet beretter, at patienterne er bedre oplyst end tidligere, hvor informationen blev givet mundtligt, fordi de nu kan tilgå den i eget tempo og læse den flere gange.

Når patienterne er bedre oplyst, føler de en større tryghed ved forløbet. Ifølge patienter og personale bidrager appen til denne tryghed, bl.a. fordi dens indhold er udviklet af og giver adgang til fagprofessionelle og kan bidrage til at mindske patienternes bekymringer.

Fordi det er personalet selv, der producerer indholdet til appen, sætter videoerne ansigt på de fagprofessionelle i den afdeling, hvor patienten har aftaler. På den måde oplever patienterne en form for genkendelighed.

4. Aktive patienter

Appen gør det nemmere for patienterne at tage det medansvar for forløbet, som de gerne vil, fordi den tydeliggør de forventninger, der er til dem. Personalet ser det komme til udtryk ved, at patienterne tager mere initiativ og viser, at forløbet også vedrører dem.

Personalet oplever, at appen frigiver tid til andre opgaver, fordi patienterne er mere aktive og selv tilegner sig standardinformation, som personalet før skulle bruge tid på at videreformidle til patienterne.

Med appen er det mindre omstændeligt at ændre i patientinformationen, og patienterne har altid den opdaterede version.

Opsummering

Det fremgår af interview med både patienter og personale, at de overordnet set er begejstrede for den digitale forløbsguide. De specifikke funktioner, som guiden rummer, er anvendelige og letter som udgangspunkt forløbet for både patienter og personale. Gennemgående for de positive aspekter er patienternes ønske om at være oplyste og velforberedte.

At personalet selv producerer det materiale, som patienterne ser i appen, betyder, at patienterne kan genkende ansigter og afdelingen, når de møder på hospitalet første gang. Dette medvirker til at skabe tryghed for patienterne.

Link til den fulde evaluering.

Author
Ann Dupont

 Ann er Relationship Manager i Emento og har ansvar for relationerne til vores kunder, interessenter og partnere. ”Jeg brænder for at hjælpe vores kunder til at skabe mere sammenhængende og overskuelige forløb for borgerne og patienterne. Jeg arbejder på, at så mange parter som muligt på tværs af sektorer og offentlige/private organisationer samarbejder for at skabe en tidssvarende servicekultur i sundhedsvæsnet. Målet er at hjælpe borgeren og patienten bedst muligt, så de oplever tryghed, service og mulighed for at løfte eget ansvar for sundhed. Det er vejen frem til at skabe bedre tværsektorielle overgange for borgeren og understøtte mere lighed i sundhed.”

Læs mere på Team siden

Besøg bloggen