Til gavn for patientsikkerhed og personale

På Medicinsk Sengeafsnit, Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital giver man et digitalt onboardingsforløb til sygeplejerskerne. Erfaringerne er bl.a., at de små praktiske ting, som normalt tager lang tid at huske og lære, med fordel kan forklares via appen, som de ansatte har i telefonen ved hånden, og som aldrig har for travlt til at forklare det hele én gang til.

Som nyansat på Medicinsk Sengeafsnit, Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital kan det være svært at huske det hele. Der er både de generelle udfordringer ved at være ny og skulle lære personalet og afdelingen at kende, og der er de helt praktiske, daglige gøremål, som man selvfølgelig også nok skal få lært med tiden – bl.a. hvordan fungerer rørposten, hvordan samler man dropsæt til antibiotika, hvordan bestiller man blodprøver mm.?

Karina Schjødt, sygeplejerske og ansvarlig for oplæring af nyansatte på det medicinske afsnit, forklarer, at netop muligheden for et uendeligt antal gentagelser er en af de store fordele ved et digitalt onboardingsforløb:

”Førhen brugte jeg megen tid på at oplære, forklare og gentage procedurer for de nyansatte, og det fik mig til at tænke på, at det jo let kunne filmes. Så kan de nyansatte se og gense videoerne i takt med deres oplæring og introduktion – og ikke mindst i det individuelle tempo, hvori de er i stand til at rumme informationerne. Især når man ved, at størstedelen af den viden, som man får f.eks. ved jobstart, hurtigt glemmes igen. Derfor er repetition vigtigt, for mange af de nyansatte lærer og husker bedst ny viden, når de står i den aktuelle situation, hvor det er relevant for dem.”

Det er med andre ord kunnen og viden, som kommer med erfaring og tid, og derfor er det rart og tidsbesparende for både nuværende og nye ansatte, at oplæringen kan foregå via en digital onboardings-app fra Emento. Lige nu tilbydes det digitale onboardingsforløb til nyansatte sygeplejersker, og det er planen, at nyansatte læger også skal tilbydes et forløb.

"De to forløb er bygget op på nogenlunde samme måde, og der er elementer, som går igen i begge forløb, f.eks. video-velkomst til afdelingen, hvordan afdelingen og hospitalet er organiseret, praktiske oplysninger f.eks. parkering, vagter, kaffe-kassen og lign. Derudover er der også en del, som er forskelligt, da de to faggrupper varetager ret forskellige opgaver, og vi gerne vil gøre det så konkret og brugbart som muligt,”

forklarer Karina Schjødt.

Vigtig for rekruttering og patientsikkerhed

Der er generelt rift om dygtigt sundhedspersonale, og de nyansatte kræver mere af en kommende arbejdsplads. Karina Schjødt er ikke i tvivl om, at det digitale onboardingsforløb kan medvirke til at lokke nye, dygtige ansatte til:

”Det er absolut en vigtig medspiller i nyansattes første tid på afdelingen. Jeg mener bestemt, at et velstruktureret introduktionsforløb, hvor den enkelte nyansatte føler sig ”kæret om”, kan bidrage til fastholdelse, trivsel og kvalitet på afdelingen. Og her er app’en fra Emento bl.a. en vigtig brik til succes.”

Det digitale onboardingsforløb bidrager ikke kun til, at nyansatte medarbejdere føler sig godt klædt på til de faglige udfordringer og opnår et vellykket introduktionsforløb. Det er ifølge Karina Schjødt også med til at skabe et flow og sikre tidlig introduktion af relevante områder, og det kommer også patienterne til gode:

”Vi har en forventning om, at app’en kan være med til at sikre et højt fagligt niveau af oplæring og uddannelse af nyt personale, som hermed også højner patientsikkerheden samt kvaliteten af de sundhedsfaglige tiltag, der ydes i patient- og pårørende forløb.”

På Medicinsk Sengeafsnit, Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme planlægger man at vedblive med at udvikle indholdet i det digitale onboardingsforløb, og Karina Schjødt ser mange muligheder for udnyttelse af den hurtige mulighed for kontakt.

”Vi ser det som et projekt, der konstant er i udvikling og indeholder mange muligheder. Vi skal være gode til at benytte hinanden – på kryds og tværs som sparring. Især de nyansattes evalueringer har en stor indflydelse på udviklingen af vores forløb. Det digitale medie vil fortsætte med at være en del af vores fremtid, og derfor giver det også så meget mening, at blive ved at nytænke og udvikle på brugen af appen i praksis,”

siger hun.

Allan Juhl
Allan Juhl
CEO

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Allan Juhl, hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: allan@emento.dk

Tilbage til case studies