Større tryghed for patienter med spiserørskræft

Patienter på Lungekirurgisk Afsnit, Aarhus Universitetshospital, som skal opereres for spiserørskræft, føler sig tryggere og bedre forberedt på operation og genoptræning, når de har fået en digital forløbsguide, som giver dem den information, de har på behov for doseret og på rette tid.

Formålet med en digital forløbsguide for patienter er at informere tilpas. Det betyder ikke, at patient og pårørende ikke har adgang til alle informationer. Men alene at de har mulighed for via en app til telefon eller iPad at modtage informationerne afmålt og på rette tid. På denne måde opnås bedre mestring og kontrol over eget forløb for patienten og de pårørende.Det er også en vigtig del af forløbsguiden, at informationerne gives f.eks. via små videoklip sendt af personale på afdelingen, fordi det skaber genkendelse, troværdighed og tryghed. Evalueringer af Ementos digitale borger- eller patientguides har vist, at kommunikationen mellem patient og sundhedsbehandler derved forbedres.

Et af de operationsforløb, som kræver meget af patient og pårørende, er for spiserørskræft. En operation for spiserørskræft er en stor operation, som både fysisk og psykisk ændrer patientens liv for altid, så der gives en stor mængde information.Da patienter står midt i en meget svær situation, hvor man ved, at det er svært at rumme mange informationer på samme tid, som man skal rumme sygdommen, har Lungekirurgisk Afsnit, Aarhus Universitetshospitals haft fokus på at lave forløb, der guider patienter og pårørende både før, under og efter indlæggelse og operation. 

Første del af tilbuddet om en digital forløbsguide til patienter med spiserørskræft har kørt siden november 2019. Efteroperationsforløbet er koblet til senere i 2020.Foreløbig har 81 patienter fået tilbudt et før-operationsforløb. Heraf har 54 åbnet deres forløb i appen. Patienter, som har åbnet før-operation appen har fået et efter-operationsforløb. Foreløbig har 38 patienter fået tilbudt et. 

Der er generelt høj tilfredshed hos den gruppe, som har haft forløbet, og som har ønsket at respondere på spørgsmålene.60% af patienterne har svaret, at de i høj grad eller i meget høj grad har følt, at appen har skabt tryghed i operationsforløbet. Patienterne har også oplevet, at deres digitale forløbsguide har givet dem værktøjerne til at være forberedt på, hvad der skulle ske forud for operationen. Her svarer 100%, at de føler sig enten i meget høj grad eller i høj grad informeret.

For patienter, som har gennemgået en operation for spiserørskræft, er det vigtigt at vide, hvordan operationen påvirker livet efter indgrebet.Derfor gennemgår den digitale forløbsguide også tiden efter operationen, ligesom det er en mulighed for patienter og pårørende at kommunikere med sundhedspersonalet, når der opstår spørgsmål.40% af patienterne, som har modtaget en digital forløbsguide for operation for spiserørskræft har svaret, at de i høj grad eller meget høj grad har følt sig forberedt på, hvad der skulle ske, når de kom hjem fra hospitalet, og 46.7% svarer i nogen grad.Tiden efter en operation for spiserørskræft giver ofte en ændring af dagligdagen for patient og pårørende, og derfor er det vigtigt, at de føler sig informerede og sikre på en nem kontakt til sundhedsvæsenet. Det kan bl.a. foregå via besked-funktionen i appen, og afdelingen fortæller, at de med besked-funktionen i forløbsguiden er kommet tættere på patienterne, da patienter og pårørende skriver om bekymringer tidligere, end de ville gøre, hvis de skulle ringe ind med samme spørgsmål. Det gør, at afdelingen kan gribe hurtigere ind og hjælpe patienterne, hvis der er behov for det.

Allan Juhl
Allan Juhl
CEO

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Allan Juhl, hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: allan@emento.dk

Tilbage til case studies