Digital onboarding giver en tryg start

Det går stærkt i IT branchen. Der er mange spændende jobs, stor efterspørgsel efter medarbejdere og kamp om de dygtige IT-fagprofessionelle. IT-afdelingen i Region Midtjylland (RM It) er meget bevidste om og fokuserede på at tiltrække, udvikle og fastholde deres medarbejdere, da de er en vigtig brik i forhold til regionens digitale udvikling og innovative forbedringer. 

Tina Guldhammer, Områdeleder, Organisationsudvikling, RM It fortæller:

“Dét stiller krav til en god onboarding – jo bedre onboarding jo større fastholdelse. Vi skal give nyansatte en fed og tryg oplevelse, og oplevelsen skal allerede starte, når de søger hos os. Når ansættelsesaftalen er underskrevet, skal de med ombord – hvorfor det? Fordi deres motivation og engagement er højt. Her laver vi synergien: Det giver en fed oplevelse og det er samtidig effektivt”.

En god onboarding er således en vigtig brik i forhold til at fastholde de dygtige, nye medarbejdere hos RM It. Et delmål heri er at styrke kommunikationen med nyansatte i perioden, fra de har skrevet ansættelseskontrakten under, til de starter på deres nye job. For netop i den periode er motivationen høj, lysten til at lære den nye organisation at kende er stor, og begejstringen skal gerne holdes ved lige. 

TILPASNING AF EKSISTERENDE LØSNING

Afdelingen havde via kollegaer på Aarhus Universitetshospital hørt om Emento og Digital Forløbsguide og tænkte, at løsningen med at give information løbende over tid var netop det, der kunne realisere deres vision om god kommunikation allerede inden første arbejdsdag. En app med et digitalt onboardingforløb som løbende gav de nyansatte medarbejderne relevant information om deres kommende arbejdsplads, viden om kulturen, en video-introduktion til deres kommende kollegaer etc. 

I stedet for at starte forfra med at bygge en app til formålet, valgte man at genbruge og tilpasse den eksisterende løsning fra Emento, så man hurtigt kunne komme i gang, realisere visionen og skabe værdi for medarbejderne og afdelingen.

Tina Guldhammer uddyber:

“Det er en lille investering, der har skabt stor værdi for både den enkelte og for os. Strategien bag er “tænk stort – start småt”, da vi ønsker en lærende proces og sådan startede samarbejdet med Emento”.

POSITIV FEEDBACK FRA DE NYANSATTE

Allerede når kontrakten er underskrevet, får medarbejderne nu et digitalt onboarding forløb via en app, så de i tiden frem til første arbejdsdag løbende får information om deres kommende arbejdsplads. Det er et spændende nyt perspektiv på at styrke dialogen og skabe en tryg start for nye medarbejdere. Momentum udnyttes i den periode, hvor motivationen for at lære den nye arbejdsplads at kende er meget høj. 

Løsningen er testet og idriftsat, og tilbagemeldinger fra de nyansatte, som har været igennem et digitalt onboarding forløb, er positive. Med appen styrkes kommunikationen og dialogen med de nyansatte i RM It. Den giver mulighed for, at de kan orientere sig om deres nye arbejdsplads, inden de starter, og når det passer dem bedst. Samtidig er der også mulighed for, at HR, leder og mentor kan skrive beskeder til den nyansatte gennem appen og på den måde skabe nærvær og opbygge en god relation allerede inden første arbejdsdag. 

Tina Guldhammer om erfaringerne:

“Feedbacken, til den digitale onboarding app, fra nyansatte har været ekstrem positiv. Følelsen af at blive taget seriøst, være en del af teamet og få lov til at fordybe sig med viden om sin kommende arbejdsplads, er noget af den feedback vi oftest modtager. Og så er målet om, at understøtte en tryg start indfriet; vores nye kollegaer føler sig mere trygge og klar til 1. arbejdsdag, da de ved, hvad der forventes af dem, og de har fået svar på mange af deres spørgsmål gennem appen”.

Allan Juhl
Allan Juhl
CEO

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Allan Juhl, hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: allan@emento.dk

Tilbage til case studies