Udsatte borgere styrkes af digital løsning

ementostock man on bench with dog
Published on 15th December, 2022 by Allan Juhl
Tryggere borgere, der føler sig inkluderet og styrket i eget forløb, er resultatet for Socialforvaltningen i Københavns Kommune, der siden 2017 har tilbudt borgere en digital forløbsguide. Erfaringen er, at alle borgere – selv i belastede situationer eller under kognitivt pres – har glæde af deres digitale forløbsguides. Det betyder, at Socialforvaltningen har fundet en vej til også at hjælpe de såkaldt digitalt udsatte borgere til at have glæde og nytte af en digital løsning. Indhold og udformning står den enkelte afdelings ansatte for at bygge på Ementos platform. Borgerens forløbsguide leveres via en app på borgerens telefon. Via den er der en direkte kommunikationslinje til kommunens ansatte. ”Beskedfunktionen i appen, er noget som mange af borgerne gør rigtig meget brug af og er rigtig glade for. Særligt har funktionen skabt stor værdi, da den giver borgerne mulighed for at skrive ting, som de måtte have svært ved at snakke om fysisk,” skriver KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi i artiklen, ”Digital løsning gør det nemmere at være borger i et behandlingsforløb i Københavns Kommune
De ansatte i Københavns Kommune har ifølge artiklen også registreret, at de videoer, som personalet lægger ind i appen som vejledning til hjælp og svar på spørgsmål, bliver flittigt set af borgerne. ”Forvaltningen har yderligere erfaret, at borgerne i høj grad finder det brugbart at kunne gense det informationsmateriale, som ligger på platformen, f.eks. i form af ”Vis Vej”-videoer. I Borgercenter Handicap har de ansatte kunnet se, at nogle borgere har genset disse videoer op til 10 gange, og at det derfor har været en stor hjælp for dem at have appen lige ved hånden,” skriver KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi.
Formålet med Socialforvaltningens digitale forløbsguides til patienter og borgere samt deres pårørende er at hjælpe, løfte og overskueliggøre. Borgerne, som får hjælp af Socialforvaltningen i Københavns Kommune, befinder sig ofte i vanskelige livssituationer, herunder både behandling, rådgivning, vejledning og sagsbehandling, og det viser sig, at de digitale forløbsguides har bevirket, at medarbejderne kan nå ud til borgere, de ikke tidligere har kunne nå ud til. Første sted de digitale forløbsguides blev implementeret var på misbrugsområdet, hvor løsningen leverede rigtig gode resultater. Man oplevede færre udeblivelser, og borgerne blev i forløbene, hvilket det før var vanskeligt at fastholde dem i. Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn og Unge har også digitale forløbsguides bygget på Ementos platform, og Socialforvaltningen i Københavns Kommune ønsker at bruge løsningen i alle tilbud i forvaltningen. Af artiklen fra KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi fremgår det, at Socialforvaltningen med de digitale forløbsguides ”har fået en kommunikations- og informationskanal til borgerne, hvor de kan give borgerne en særlig tryghed og mere viden om, hvorfor de har en sag i forvaltningen, samt hvad den fremadrettede plan er i deres forløb. Ønsket med løsningen er, at den skal bidrage til at borgerne får en øget tillid til Socialforvaltningen og en tro på, at de er der for at hjælpe borgerne”.
digitalforløbsguide
blog
artikel
emento
kommune
borger
tryghed
overblik
Allan Juhl
Skrevet af
Allan Juhl
CEO
Hvis du vil vide mere er du meget velkommen til at sende en email til allan@emento.dk

LinkedIn profil | Læs mere på Team siden

Flere indsigter