GO-LIVE i Rusmiddelbehandlingen Ørnevej

emento
blog
rusmiddelbehandling
Published on 24th October, 2018 by Ann Dupont

I sidste uge kørte Rusmiddelbehandlingen Ørnevej GO-LIVE temadage i samarbejde med Emento. Det betyder, at et par stykker fra Emento og personalet på Ørnevej, i fællesskab har et øget fokus på at tilbyde og hjælpe borgere med at installeret Emento app’en og tilknytte sig det relevante forløb.

Vi har tidligere haft god erfaring med at være fysisk til stede ude hos brugerne og forsøge at gøre noget særligt ud af GO-LIVE dagene. Både borgerne og personalet i centeret kan derfor hurtigt få hjælp til det tekniske.

Det er også fuldstændigt centralt for os, at se hvilke udfordringer som borgerne kan have; har de en smartphone? Virker den? Er de motiverede og i stand til at bruge app’en? Og vigtigst af alt, er app’en og indholdet relevant, imødekommende og brugervenligt nok til at at motivere brugeren?

Når vi møder både personalet og borgerne i dagligdagen, hjælper det os med at forstå, hvad de har brug for, og hvad vi kan forbedre.

Emento app’en indeholder et forløb der kan hjælpe borgeren med at huske aftaler, støtte og informere samt give mulighed for at skrive sikre beskeder med deres kontaktpersoner.

Behandlingsforløbet består blandt andet af små opgaver med korte videoer og små korte informationer, som gør det nemmere for borgere med læsevanskeligheder. Gennem beskedsystemet er det muligt for borgeren at skrive til sin kontaktperson og slippe for at hænge i telefonkø.

Det er meget anderledes at arbejde med borgere i rusmiddelbehandlingen end patienter på for eksempel en ortopædkirurgisk afdeling. Borgerne, der er tilknyttet Ørnevej, lever ofte et udsat og kaotisk liv, og det bliver spændende at se, om projektet kan støtte dem endnu mere og forhåbentlig gøre en forskel.

Til GO-LIVE-dagene medbragte vi chokolade og blikfang, som smurte tandhjulene en hel del for både borgere og personale. I fællesskab hjalp vi borgerne med at komme i gang med app’en, der kan give borgerne svar på spørgsmål og tvivl og forhåbentligt skabe en stærkere kontakt i øjenhøjde mellem borgeren og centeret på Ørnevej.

Author
Ann Dupont

 Ann er Relationship Manager i Emento og har ansvar for relationerne til vores kunder, interessenter og partnere. ”Jeg brænder for at hjælpe vores kunder til at skabe mere sammenhængende og overskuelige forløb for borgerne og patienterne. Jeg arbejder på, at så mange parter som muligt på tværs af sektorer og offentlige/private organisationer samarbejder for at skabe en tidssvarende servicekultur i sundhedsvæsnet. Målet er at hjælpe borgeren og patienten bedst muligt, så de oplever tryghed, service og mulighed for at løfte eget ansvar for sundhed. Det er vejen frem til at skabe bedre tværsektorielle overgange for borgeren og understøtte mere lighed i sundhed.”

Læs mere på Team siden

Besøg bloggen