3 centrale pointer. Evalueringsrapport fra Center for Rusmiddelbehandling København

emento
blog
artikel
evalueringsrapport
CenterforRusmiddelbehandling
Published on 27th April, 2020 by Ann Dupont

Inden samfundet blev lukket ned af Corona, altså mens vi stadig tog toget fra Århus til København og hoppede i en fyldt metro videre til Enghaveplads og Nørrebro, var jeg på tur. Sammen med Marianne De Lemos, som er projektleder i Socialforvaltningen, Borgercenter Voksne i Københavns Kommune, skulle der laves en evaluering af erfaringerne med at bruge Digital Forløbsguide til borgere med et misbrug. Ud over at basere evalueringen på data og statistik opsamlet via løsningen, ønskede Københavns Kommune også at interviewe en række medarbejdere, ledere og borgere tilknyttet Center for Rusmiddelbehandling i kommunen, for blandt andet at afdække:

  • Hvilken værdi Digital Forløbsguide giver

  • Hvilke udfordringer der har været ift at implementerer løsningen i organisationen

  • Hvilke erfaringer de har gjort sig omkring digital kommunikation.

Vi havde mange spændende og lærerige snakke, og interviewene gav et indblik i en del af samfundet, hvor kommunikation virkelig kan være en udfordring, men også kan betyde en stor forskel. Borgerne befinder sig i en vanskelig livssituation og har brug for hjælp til at skabe overblik i en hverdag, der ofte er kaotisk. De kan også have svært ved at huske aftaler, da et langvarigt stofmisbrug påvirker hukommelsen.

De medarbejdere og ledere vi mødte, var super engagerede og knoklede hver eneste dag for at hjælpe disse borgere, så de eksempelvis kan bevare kontakten til deres børn eller så de ikke mister deres bolig, fordi de ikke har penge til huslejen.

Centrale pointer

Digital Forløbsguide kan jo ikke i sig selv hjælpe disse borgere, der skal meget mere til. Men evalueringen viser, at guiden er med til at gøre en forskel og især 3 pointer blev under interviewene fremhævet som givende stor værdi:

  • Borgerne sætter pris på, at appen minder dem om vigtige aftaler

  • Både medarbejdere og borgere er glade for at kunne skrive beskeder til hinanden

  • Digital dialog kan være med til at skabe og nærvær for borgerne

Dette var et par pointer, resten findes i den samlede evalueringsrapport, som kan læses her. Og mens samfundet har været lukket ned og togturene til København aflyst af virtuelle møder, så har løsningen og den digitale dialog mellem borgere og medarbejdere i Center for Rusmiddelbehandling heldigvis kunnet køre videre.

Author
Ann Dupont

 Ann er Relationship Manager i Emento og har ansvar for relationerne til vores kunder, interessenter og partnere. ”Jeg brænder for at hjælpe vores kunder til at skabe mere sammenhængende og overskuelige forløb for borgerne og patienterne. Jeg arbejder på, at så mange parter som muligt på tværs af sektorer og offentlige/private organisationer samarbejder for at skabe en tidssvarende servicekultur i sundhedsvæsnet. Målet er at hjælpe borgeren og patienten bedst muligt, så de oplever tryghed, service og mulighed for at løfte eget ansvar for sundhed. Det er vejen frem til at skabe bedre tværsektorielle overgange for borgeren og understøtte mere lighed i sundhed.”

Read more on the About page

Visit the Blog Page