DR-indslag om Rusmiddelbehandlingen, Københavns Kommune og deres indsats for at hjælpe borgere med misbrug

misbrug
Published on 13th December, 2018 by Klaus Veng
Jeg har stor respekt for det personale vi møder i Rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune. De har sammen med os begivet sig ud på en mission for at forbedre kommunikationen med borgeren. Det er ikke nogen nem opgave, men samarbejdet begynder nu at vise sit potentiale.
Anne Kirstine Svanholt, der er enhedsleder for Rusmiddelbehandlingen Ørnevej under Københavns Kommune, fortalte lørdag morgen på DR P4 om centrets erfaringer med Emento appen under overskriften: Succesfuld app bredes ud: Hjælper misbrugere med at blive ”clean”.
Resten af dagen kørte indslaget i radioavisen, hvor også områdechef i Center for Rusmiddelbehandling, Finn Jensen og formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen blev interviewet om hvorfor appen er en gevinst, ikke kun for rusmiddelcentret men også for resten af samfundet. Jeg har her lavet et kort resume af indslagene, så du kan få et hurtigt indblik i centrets store arbejde og erfaringer.

Appen åbner dialog og giver tryghed

For misbrugere af rusmidler kan livet være kaotisk og det kan være svært at overholde aftaler hvilket kan betyde at fremmøde til den behandling, der skal holde én fra misbruget og det hårde liv der følger med, misses. For at få flere misbrugere til at dukke op til deres aftaler begyndte personalet på Rusmiddelbehandlingen Ørnevej i Københavns nordvestkvarter sidste år at kommunikere med dem via Emento appen. Det er faktisk gået så godt at seks andre rusmiddelcentre nu også skal til at benytte sig af appen.
For nogle kan digital kommunikation måske fremstå upersonligt, fordi man kommunikerer over en app imens man håndterer alvorlige problemstillinger. Men på Rusmiddelbehandlingen Ørnevej viser det sig faktisk, at kommunikation via appen giver en anden form for tryghed hos brugerne. I indslaget forklarer Anne Kirstine Svanholt: ”Appen åbner særligt op for dialog med dem, som ikke kan overskue at komme ned på centret eller snakke i telefon”. Hun fortæller også: ”Nogle af de problemer, borgerne sidder med, kan være svære for dem at tale om, når de sidder ansigt til ansigt. Dette pres lettes når de skal kommunikere gennem en skærm. De ansatte får god respons fra borgerne, og derfor føler de sig ikke usikre ved den nye kommunikationsform”.
I indslaget taler de også om, hvorfor Centret ikke bare kommunikerer via e-boks, sådan som det offentlige oftest gør. Anne Kirstine Svanholt forklarer: ”Det gør vi også. Ved siden af. Det her er ikke i stedet for e-boks. Det er et supplement. Og det her er sådan mere den personlige kommunikation og aftaler. Borgeren kan også se en lille film med den behandler de skal mødes med, og som fortæller lidt om hvad der kommer til at foregå på mødet, så borgeren allerede er lidt forberedt og føler sig lidt mere tryg inden mødet. Vi kan også følge med i om borgeren faktisk læser de informationer vi giver dem og om de ser de film, som vi sender dem. På den måde kan vi vide – ej okay ham her har ikke rigtig fået styr på den her del. Det skal vi lige være opmærksomme på når vi ses næste gang”.

Færre udeblivelser, mere stabilitet

Ifølge indslaget er der alt for mange misbrugere som ikke møder op til deres aftaler og behandlinger på centret. Appen er med til at mindre brugerne om, hvornår de skal hente og indtage deres medicin og er en måde at kommunikere direkte mellem bruger og kontaktperson. Anne Kirstine Svanholt siger: ”Det er med til at skabe stabilitet i behandlingerne, og på den måde har det også en effekt i forhold til udeblivelser”.
De ansatte bruger meget tid på at ringe til borgere i misbrugsbehandling, når de ikke dukker op. Med appen kan brugerne og de ansatte kommunikere direkte via en beskedfunktion og derved kan de undgå lange telefonkøer. ”Man kan for eksempel skrive til os, hvis man vil melde afbud, og på den måde kan vi tage fat med det samme og spørge ind til årsagen, så vi undgår det”, fortæller Anne Kirstine Svanholt.

Appen bredes ud

På grund af de gode erfaringer og den succes som Rusmiddelbehandlingen Ørnevej har oplevet, skal appen nu tages i brug på seks andre københavnske rusmiddelcentre og det glæder Jann Sjursen, formand for rådet for socialt udsatte. Han håber ifølge indslaget, at flere kommuner vil følge i Hovedstadens fodspor: ”Københavns Kommune har handlet på en brist i kommunikationen og har fundet en løsning, som forbedrer og fastholder, så flere får den nødvendige behandling til tiden”. Han understreger også at indsatsen ikke kan stå alene: “Man skal også have nogle behandlingstilbud i øvrigt som passer til borgenen om man så må sige. Så det handler jo om at få det hele til at spille sammen så man når borgeren med en helhedsorienteret indsats og så selvfølgelig også i den forbindelse en kommunikation som er relevant”.
Finn Jensen, der er områdechef i Center for Rusmiddelbehandling siger om udrulningen til de øvrige centre: ”Vi regner med i første omgang at få noget af den samme effekt som vi har oplevet ude på Ørnevej i forhold til det her med at kommunikationen med borgerne bliver lettere og også mere tydelig”.
DR København har også en artikel, som du kan læse hvis du er interesseret i mere information om Københavns Kommunes erfaringer med appen.
emento
artikel
blog
misbrug
dr
rusmiddelbehandlingen
Klaus Veng
Skrevet af
Klaus Veng
Klaus er direktør for produkt og innovation i Emento
Hvis du vil vide mere er du meget velkommen til at sende en email til klaus@emento.dk

LinkedIn profil | Læs mere på Team siden

Flere indsigter