Digital forløbsguide giver tryghed til nybagte forældre på AUH

Den digitale udvikling er i fuld gang med at forandre måden vi lever på og måden den offentlige sektor yder service og velfærd på. Denne udvikling ændrer på det, som patienter og pårørende efterspørger, herunder et særligt fokus på behovet for at systemet kan individualisere forløb og kommunikation.

På den baggrund har Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital (AUH) valgt at tilbyde Emento digital forløbsguide til nybagte familier. Familierne får adgang til guiden via en app og modtager i dagene efter fødslen løbende relevant information og viden herigennem.

IMPONERENDE GODE RESULTATER

Den digitale forløbsguide hjælper afdelingen med at skabe individualiserede og trygge barselsforløb, ikke kun når familierne er til stede på hospitalet men også i mellemrummene før og efter besøg. Den viden, som familierne får gennem barselsforløbene i appen giver et godt overblik, hvilket reducerer bekymringer og skaber en følelse af tryghed hos familierne.

Familierne der bruger appen udtrykker stor tilfredshed og klinikerne oplever, at den viden og de handlemuligheder, som familierne får via forløbsguiden, fungerer. Barselsforløbet i appen er dermed et godt supplement til den måde, viden formidles på, og familierne behøver ikke at være på afdelingen for at få adgang til personalets viden.

Heidi og Terese, to nybagte mødre der har brugt barselsforløbet i appen, fortæller:

“Vi opdagede nogle ting i appen, som vi ikke havde fået at vide på sygehuset. Eller som vi bare havde glemt i al kaosset på grund af alt det, der er sket”.

En sygeplejerske fortæller, at familierne nu af og til kommer hende i forkøbet med forklaringer omkring det nyfødte barn:

“Jeg har nogle gange oplevet, at vi står og laver pusling, og så er der de der urater, og faderen siger: Det der, det er jo urater, det har jeg læst om i appen. Så tænker jeg bingo, så undgår vi at de senere ringer og siger, åhh der er blod i bleen”.

FALD I ANTALLET AF TELEFONOPKALD TIL AFDELINGEN

Afdelingen tilbyder i dag alle familier den digitale forløbsguide, men ser vi tilbage på den evaluering, som blev lavet efter at guiden blev testet på 1607 familier over sommeren 2018, var resultaterne allerede der imponerende gode; Familiernes større viden og bedre mulighed for at finde den relevante information afspejledes i et fald i antallet af telefonopkald til afdelingen efter udskrivelsen. Afdelingen gik fra at modtage 1360 opkald i sommeren 2017 til 1265 opkald i sommeren 2018. Så selv om antallet af fødsler i samme periode steg med 32, reduceredes antallet af modtagne opkald med 7 %.

Beskedsystemet i appen har naturligvis indflydelse på denne udvikling. I gennemsnit havde 27 mødre per måned valgt at skrive en besked til afdelingen i stedet for at ringe. Denne ændring i adfærd giver afdelingen mere arbejdsro, idet personalet kan besvare beskederne, når det passer ind i arbejdsdagen.

MINDSKET LIGGETID OG OVERBELÆGNING

Fra et fagligt perspektiv er det ifølge klinikerne på afdelingen trygt at lade familierne tage tidligere hjem end hidtil, idet de nu har adgang til viden via forløbsguiden samt mulighed for direkte kontakt til personalet via beskedfunktionen i appen. Samtidig oplever personalet også, at de nybagte familier, der bruger appen, føler sig trygge ved at tage tidligere hjem efter fødslen.

Tal for det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage samt for belægningsprocenten på afdelingen viser ifølge evalueringen et fald fra sommeren 2017 til sommeren 2018 for afdelingens to afsnit: Mor/ Barn og Familie. Det er ifølge afdelingen en blanding af flere tiltag, herunder introduktionen af barselsforløbet i Emento appen, som er årsag til den kortere liggetid.

Barselsforløbet i appen har overordnet set gjort det muligt at omfordele og optimere den måde, afdelingen bruger sine ressourcer på. Kommunikationsflowet er effektiviseret, og klinikerne kan bruge tiden på mere individuel dialog med familierne da alt det, de skal fortælle, er informationer, som familierne nu har fået adgang til gennem forløbet i appen.

EVALUERINGSRAPPORT

Hvis du er interesseret i mere viden kan du læse hele evalueringsrapporten fra Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital. Rapporten viser de overordnede erfaringer og resultater med den digitale forløbsguide over sommeren 2018.

Du finder rapporten her:

Defactum har evalueret digital forløbsguide på AUH. Rapporten kan downloades her

Allan Juhl
Allan Juhl
CEO

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Allan Juhl, hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: allan@emento.dk

Tilbage til case studies