Gør borgeren til en aktiv medspiller i den kommunale indsats

borgeren
Published on 6th November, 2018 by Klaus Veng
Overblik over egne forløb eller nærmere manglen på samme er en udfordring for rigtig mange borgere, uanset hvilket område af den kommunale sektor de er i et forløb hos.
Rigtig meget information gives på én gang, og det kan være virkelig svært at danne sig et overblik over det hele og forholde sig til, hvornår det er relevant. Der ud over skal aftaler og andre vigtige datoer også lige huskes.
Kommunerne har journalløsninger, hvor de forskellige indsatser dokumenteres, og der kan holdes styr på borgernes forløb og aftaler. Der har dog ikke været tænkt ret meget i at sikre en god og løbende kommunikation ud til den enkelte borger. Vi har brug for at tænke hjælp til selvhjælp og til at tænke information ind i et tidsforløb, så borgeren får den rette viden på det rette tidspunkt.
Det vil give borgere der samarbejder, borgere der er bedre forberedte og trygge. Det vil give færre udeblivelser fra aftaler og borgernes egne ressourcer vil kunne bruges langt bedre.
Det er netop med den vision i baghovedet, at jeg har valgt at blive en del af Emento teamet. For her er der fokus på at nytænke borgerkommunikation i tæt samarbejde med den offentlige sektor. Løsningen har allerede vist sit værd på flere hospitaler og hos Københavns Kommune. Så for mig er det oplagt at arbejde med at give borgeren overblik og tryghed i forbindelse med en række kommunale indsatser.

På hvilke områder kan løsningen med fordel bruges?

Først og fremmest er Emento en meget borgernær formidlingsplatform. Det vil sige, at løsningen giver de bedste muligheder for at informere og vejlede borgeren på det tidspunkt og på den måde, som borgeren er mest motiveret for at modtage informationen.
Undervejs i de kommunale indsatser kan borgeren have en række aftaler med flere forskellige sagsbehandlere og terapeuter. Med Emento får borgeren en app i hånden, der giver det nødvendige overblik over indsatserne og dermed tryghed til at kunne overholde aftaler og få det bedste ud af det kommunale tilbud.
Medarbejderen i kommunen får samtidigt et værktøj til at kommunikere direkte med borgeren, på det tidspunkt der passer bedst.
Alle steder, hvor der er brug for, at borgeren får den rette viden på det rette tidspunkt, vil løsningen med det rigtige indhold, formidlet på den mest velegnede måde, kunne gøre en forskel.
I Københavns Kommune anvendes Emento på en række misbrugscentre, men jeg ser god værdi i også at tænke den på områder som:
  • Lær at leve med kronisk sygdom
  • Rehabilitering
  • Udsatte børn og unge
  • Familierådgivning
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Handicap og psykiatri
  • Misbrugsområdet
  • Beskæftigelsesområdet
  • Ressourceforløb
Mulighederne er mange, ja der er givetvis flere end de ovenfor nævnte, og jeg har allerede haft flere gode dialoger om dette. Med Ementos partnerskab med KMD sikres integration til KMD Nexus via API. Jeg ser gode muligheder for, at løbende formidling til borgere er godt på vej til glæde for rigtigt mange borgere.
emento
artikel
blog
Klaus Veng
Skrevet af
Klaus Veng
Klaus er direktør for produkt og innovation i Emento
Hvis du vil vide mere er du meget velkommen til at sende en email til klaus@emento.dk

LinkedIn profil | Læs mere på Team siden

Flere indsigter