App gør det lettere at være patient

På Ortopædkirurgisk Afdeling på Nyt Hospital Nordsjælland ønsker man en tæt dialog med patienterne såvel i forberedelsen op til operationen som i efterbehandlingsforløbet. Samtidig bliver der flere ambulante besøg, og patienterne skal og vil gerne mere på egen hånd. Det stiller nye krav til understøttelse af patientforløb og til kommunikationen mellem afdelingen og patienten.

Afdelingen har derfor valgt at arbejde med den digitale serviceoplevelse ved at bruge Ementos platform til at målrette formidlingen over for patienterne og skaber bedre kommunikation mellem fagpersonalet og patienten. I Emento Appen har afdelingen opbygget et kommunikationsforløb, der giver patienterne den rette viden på det rette tidspunkt. I første omgang har afdelingen i appen oprettet kommunikationsforløb for Kunstigt Knæ og Rotatorcuff (skulder), men ambitionen er at udbrede projektet til andre forløb og andre afdelinger, når de samlede resultater og potentialer er evalueret.

TÆTTERE DIALOG MED PATIENTEN

Løsningen kan ses som et patientnært supplement til den kommunikation, der i dag finder sted i e-Boks. Et tiltag, der har været efterspurgt hos patienterne, som ofte havde svært ved at overskue de lange og teksttunge breve, de modtog i e-Boks. Appens korte videoer med enkle budskaber om operationen fortalt af hospitalspersonalet hjælper desuden med at gøre patienterne fortrolige med det, der skal ske på hospitalet. Dette styrker ejerskabet hos patienterne, og det er med til at skabe tryghed, viser de foreløbige erfaringer.

“Jeg ville ikke have været kommet igennem det ligeså godt, hvis jeg kun fik informationen i e-Boks. Man får en forståelse for, hvad der skal lægges vægt på og kun det vigtigste. Det er korte og præcise videoer og ikke en lang tale om en masse ting og sager”.

Knæpatient, Stefan G. Rasmussen, 71 år.

Når patienterne selv har tilegnet sig den generiske information på forhånd, er der i samtalen mere fokus på patientens behov.

MULIGHED FOR AT HANDLE

Appen giver bl.a. patienterne påmindelser om faste og information om træning og lægger op til, at patienten kvitterer ved modtagelse og gennemførelse af disse opgaver. Derved får personalet mulighed for at minde om det, patienten måske har glemt. Det gælder fx hvis en patient ikke har fået ”tjekket ind” ved væsentlige handlinger inden en operation.

”Tidligere har vi givet en meget stor mængde af information på kort tid og ofte på et tidspunkt, hvor patienterne ikke helt har kunnet rumme informationen. Med appen kan vi guide patienterne igennem forløbet, på et tidspunkt, i en mængde og i et tempo, som passer hver enkelt patient. Det har uden tvivl styrket vores kommunikation”.

Pernille Greisen, Afdelingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

FÆRRE FORSTYRRENDE UDEBLIVELSER OG AFLYSNINGER

I et lidt større perspektiv åbnes der nu op for at komme problematikken med udeblivelser til livs. Udeblivelser er, som bekendt dyrt for vores sundhedsvæsen, og er et forstyrrende element på afdelingerne, der ofte skal ændre i planlægningen med kort varsel.

”Jeg er meget begejstret for dette innovationsprojekt, da vi får åbnet op for bedre patientforløb og flow på hospitalet. Også samfundsøkonomisk giver det rigtig god mening at gentænke kommunikationen med vores patienter og på den måde dæmme op for udeblivelser, som koster mange penge. Her har vi et konkret værktøj, vi forventer kan hjælpe os på vej”.

Henrik Schødts, Projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland.

I takt med at patienten skal vinge af, når en video er set og forstået eller kvittere for at være påbegyndt udrensning, går kommunikationen fra at være monolog til dialog. Hvor hospitalet førhen bare sendte brev i e-Boks i håb om at patienten læste det, kan de nu handle på evt. manglende forberedelse. Det kan føre til markant færre udeblivelser og sene aflysninger. Med Emento kan personalet for første gang følge med i patientens forberedelse og agere, hvis en patient ikke kvitterer for at være påbegyndt faste forud for en operation. På den måde kan hospitalet komme aflysninger og udebliver i forkøbet. Herudover har de enkelte afdelinger en unik mulighed for løbende at tilpasse informationen, hvis det viser sig, at nogle af videoerne aldrig bliver set.

Herudover kan patienten såvel som personalet, som noget helt nyt, kommunikere via et beskedsystem. Det åbner helt nye muligheder for dialog og potentielt reduceret tidsforbrug. Når der tikker en besked ind fra en patient, kan den relevante sygeplejerske, læge eller sekretær give et kvalificeret svar, når det passer ind i deres tidsplan. Samtidig slipper patienten også for at skulle vente i kø i telefonen. Desuden er det nu muligt for patienten at sende et billede af eksempelvis sit sår. Det betyder, at hospitalet nu kan rådgive ud fra et billede i stedet for, at patienten behøver at møde op på hospitalet. Det sparer både patienten og pårørende tid.

Allan Juhl
Allan Juhl
CEO

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Allan Juhl, hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: allan@emento.dk

Tilbage til case studies