Støtte til borgere i misbrugsbehandling

Center for Rusmiddelbehandling København (CRK) tilbyder behandling til borgere, som har et stof- og/eller alkoholmisbrug. Mange af borgerne, der er tilknyttet CRK, befinder sig i en vanskelig livssituation og har svært ved at danne sig et overblik over eget behandlingsforløb. Det er en udfordring for dem at overholde aftaler, hvilket kan betyde at fremmøde til den behandling, der skal afholde dem fra misbruget og det hårde liv, misses.

Gennem et år har Rusmiddelbehandling Ørnevej, som er en del af CRK, afprøvet Emento med ønsket om at gøre information let tilgængelig for brugerne af centret, forbedre kommunikationen ansatte og brugere imellem samt få flere brugere til at møde op til deres aftaler.

Rette viden på rette tidspunkt

Rusmiddelbehandlingen Ørnevej tilbyder straksbehandling til borgere med misbrug, hvilket betyder at borgeren allerede dagen efter den første kontakt til Ørnevej har mulighed for at møde op til en indskrivnings- og lægesamtale. Borgeren skal møde abstinent til samtalen, og har derfor ofte vanskeligt ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen. Til samtalen giver en medarbejder på centret borgeren en række informationer om det kommende behandlingsforløb. Som følge af borgerens abstinente tilstand har denne ofte svært ved at rumme og huske den information, der gives. Henvisning til information i e-Boks og kommunens hjemmeside støtter heller ikke borgeren nok.

Borgeren får med Emento appen den rette viden til rådighed via sin smartphone og kan nemt finde information om centrets åbningstider, læse om tilbud fra centret og blive mindet om, hvornår de skal afhente og indtage medicin. Med appen er centret altid lige ved hånden, og borgerne har tilmed mulighed for at kontakte de ansatte via beskedfunktionen.

Borgeren kan også se korte videoer, hvor en medarbejder fortæller om et emne eller om behandlingsforløbet. På den måde føler borgeren sig ofte bedre klædt på og dermed mere tryg. De ansatte kan følge med i, om borgeren læser de informationer og ser de film, der gives i appen, hvilket giver viden om, hvorvidt der er nogle områder, som de skal være særligt opmærksomme på at informere om ved næste møde.  

Færre udeblivelser, mere stabilitet

Rusmiddelbehandlingen Ørnevej oplever, at mange borgere ikke møder op til deres aftaler. Det betyder, at de ansatte ofte bruger lang tid på at ringe til borgerne for at lave en ny aftale. Hvis en borger i behandling udebliver fra behandling i tre dage, skal borgeren starte forfra i sin behandling og derfra optrappes til rette dosis medicin igen. Denne proces er svær for mange borgere, og nogle vælger derfor at udskrive sig selv og skaffe medicin illegalt på gaden.

Via appen bliver borgeren mindet om aftaler og via beskedfunktionen kan borgeren skrive til centret, hvis vedkommende vil aflyse en aftale. Centret kan dermed hurtigere gribe ind og hjælpe borgeren med en ny tid. Anne Kirstine Svanholt, enhedsleder på Ørnevej fortæller:

”Man kan for eksempel skrive til os, hvis man vil melde afbud, og på den måde kan vi tage fat med det samme og spørge ind til årsagen, så vi undgår det”.

Anne Kirstine Svanholt fortæller også, at nogle af brugerne har svært ved at tale om deres problemer, når de sidder ansigt til ansigt med en af de ansatte, mens det er lettere for dem at tale om svære ting, når de kan kommunikere via beskedfunktionen i appen.

”Appen åbner særligt op for dialog med dem, som ikke kan overskue at komme ned på centret eller snakke i telefon”.

Tryghed

Appen gør det ikke kun nemmere at kommunikere, den giver samtidig en anden form for tryghed hos brugerne. Anne Kirstine Svanholt fortæller, at brugerne giver udtryk for, at appen tillader dem at komme tættere på de ansatte på en anden måde end ellers. Den digitale kommunikation gør det muligt for brugerne at sende smileys eller skrive ”kram”, og derved får de ansatte også en helt anden feedback. Hun uddyber:

”Det er med til at skabe stabilitet i behandlingerne, og på den måde har det også en effekt på udeblivelser”.

Ved at kunne kommunikere gennem appen håber centrene på at kunne fastholde deres borgere endnu mere gennem åben dialog og daglige notifikationer. De gode erfaringer og den succes, som Rusmiddelbehandlingen Ørnevej har oplevet ved afprøvningen af Emento, betyder at appen nu tages i brug på seks andre rusmiddelcentre hos CRK.

Allan Juhl
Allan Juhl
CEO

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Allan Juhl, hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: allan@emento.dk

Tilbage til case studies