Færre indlæggelsesdage for patienter med forløbsguiden

På Kirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus har patienter i behandling for kræft i tyk- og endetarm glæde af en forløbsguide fra Emento. Det giver tryggere og mere velinformerede patienter, som har behov for færre dage på hospitalet, og som hurtigere genoptrænes. Det skriver Region Sjællands Nyheder.

Patienter i behandling for kræft i tyk- og endetarm på Kirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus får en forløbsguide til at hjælpe dem igennem forløbet. Det giver dem et værktøj, som løfter både forberedelse til indgreb, behandling og genoptræning, fordi patienterne nemmere kan huske oplysningerne og deltage mere aktivt i behandlingsforløbet. ”Patienten, der bruger appen, er en helt anden patient, der er velinformeret og ved stort set alt om, hvad der kommer til at ske. Vores oplevelse er, at patienter, der bruger appen, efterspørger behandling frem for at afvente behandling,” siger cheflæge Line Walker til Region Sjællands Nyheder. Forløbsguiden gives til patienterne via en app, og erfaringerne viser, at patienter, der har fået information via en forløbsguide, bygget på Emento-platformen, føler sig sikrere på, hvad der skal foregå mht. operation, behandling og genoptræning, og at de har behov for et kortere ophold på hospitalet end patienter, som ikke har fået en forløbsguide.

Appen giver afgørende hjælp og støtte Ifølge Region Sjællands Nyheder får patienter i behandling for kræft i tyk- og endetarm normalt mange informationer på én gang, som gør det svært at huske, og dermed går ud over compliance. Men med forløbsguiden fordeles informationerne over tid og gives til patienten præcis på det tidspunkt, det er relevant i forløbet. ”Gevinsten for patienten er kortere indlæggelse, og dermed mindre tid i sygehussengen, og en hurtigere vej til at blive rask, viser resultaterne fra Slagelse Sygehus,” skriver Region Sjællands Nyheder. Afdelingens innovationskonsulent, Isa Holmboe, har stået for projektet med at give patienterne en forløbsguide fra Emento. Ifølge hende var kommunikationen med patienterne førhen en ”3 centimeter tyk papirbunke”, som patienterne havde svært ved at anvende, også fordi det er patienter i affekt efter at have fået en kræftdiagnose, og de dermed generelt har svært ved at tænke på andet under samtalerne. Appen med forløbsguide virker på en helt anden støttende måde for patienterne. Isa Holmboe forklarer til Region Sjællands Nyheder, at appen har givet mærkbar hjælp til patienterne ved at give den rette mængde information på rette tid: ”Med appen får patienten information, når det er nødvendigt. For eksempel på det tidspunkt, hvor de skal begynde at faste inden operationen,” siger Isa Holmboe. Jf. Region Sjællands Nyheder er en normal indlæggelsestid for patienter med kræft i tyktarmen på fire dage. Med forløbsguiden kan afdelingen ”skære en dag af forløbet. Patienter i behandling for kræft i endetarmen kan skære to en halv dag af indlæggelsestiden, der uden appen er på seks dage”. Kirurgisk Afdeling har arbejdet med Emento platformen og forløbsguiden siden 2020. Ca. 6 af 10 patienter med tyk- og endetarmskræft bruger appen under indlæggelse på Slagelse Sygehus. I løbet af de seneste to år har 114 af 179 indlagte patienter med kræft i tyktarmen brugt appen. For patienter med endetarmskræft har 53 af 87 indlagte patienter anvendt forløbsguiden fra Emento.

Allan Juhl
Allan Juhl
CEO

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Allan Juhl, hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: allan@emento.dk

Tilbage til case studies